Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     Dnia 29 stycznia 2016 roku pedagog szkolny p. Monika Kaźmierczak przeprowadziła prelekcję pedagogiczną dla uczniów naszej szkoły pt. "Bezpieczne ferie". Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiła kilka najważniejszych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie ferii zimowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Przypomniano również kilka ważnych telefonów alarmowych:

POLICJA - 997

STRAŻ POŻARNA - 998

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 112

     Podsumowaniem spotkania była krzyżówka, która miała na celu sprawdzenie znajomości przekazanych informacji. Dzieci otrzymały drobne prezenty za udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego.