Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     Dnia 20 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Radzyminku odbył się Gminny Konkurs Matematyczny "Majowe zmagania z matematyką" dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z terenu Gminy Naruszewo.

Celem konkursu było:

- rozwijanie zainteresowań matematycznych,

- integracja środowiska uczniowskiego,

- promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie,

- dostarczanie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

     Każdą szkołę reprezentowała drużyna składająca się z 2 uczniów.

     Konkurs był dwuetapowy:

I etap - każdy uczestnik indywidualnie rozwiązywał test wielokrotnego wyboru,

II etap - uczniowie pracowali zespołowo, drużyna rozwiązywała takie zadania jak:

- zamiana jednostek,

- zadania z treścią,

- mix matematyczny (krzyżówka, rebus, łamigłówka, zadania z zapałkami, ciekawe zadania).

Ostateczna liczba punktów drużyny to suma punktów uzyskanych przez każdego uczestnika za I etap i za zadania z II etapu.

Wyniki konkursu:

I miejsce - SP Nacpolsk

II miejsce - SP Radzyminek

III miejsce - SP Zaborowo

IV miejsce - SP Krysk

     Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy Naruszewo. Były również podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Końcowym etapem była część artystyczna - przedstawione wiersze i piosenki matematyczne przygotowane przez p. A. Grodzką - nauczycielkę matematyki w naszej szkole.