Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     "Polubić czytanie" - pod takim tytułem realizowany jest w naszej szkole projekt edukacyjny, którego głównym celem jest:

- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

- poprawa stanu czytelnictwa w naszej szkole,

- rozwijanie umiejętności twórczych.

     Dnia 29 lutego 2016 roku podsumowaliśmy stan czytelnictwa za pierwsze półrocze roku szkolnego 2015/2016.

Najlepiej czytające klasy:

I miejsce - klasa I

II miejsce - klasa II

III miejsce - klasa V

 
 
 
 

Najlepszymi czytelnikami okazali się:

I miejsce - Aleksandra Sobieska kl. II

 
 
 
 
 
 
 
 

II miejsce - Oliwia Gniazdowska kl. II

 
 
 
 
 
 
 
 

III miejsce - Zuzanna Kamińska kl. I

 
 
 
 
 
 
 
 

Czytelniczką miesiąca w lutym została Zuzanna Kamińska z kl. I.

     Najlepsi czytelnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez naszego księdza proboszcza Zdzisława Kupiszewskiego .