Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     27 maja 2014 roku odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Matematyczny "Polubić matematykę", w którym wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Naruszewo.

     Uczestnicy konkursu rozwiązywali indywidualnie test wielokrotnego wyboru, który dotyczył znajomości działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, zamiany jednostek oraz własności figur geometrycznych. Następnie uczniowie w grupach 3-osobowych rozwiązywali następujące zagadnienia:

- krzyżówka,

- zagadki logiczne,

- zadania typu prawda/fałsz.

- pola figur.

 
 
 
 
 
 
 
 

     I miejsce zajęła SP Radzyminek, II - SP Naruszewo, a III  - SP Krysk.

     Dyplomy i nagrody za udział w konkursie wręczyła pani wójt - Beata Pierścińska. Były też podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do matematycznych potyczek.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Na zakończenie uczniowie naszej szkoły pokazali, że można bawić się również matematyką. Przedstawili inscenizację o bryłach obrotowych, rapowali matematykę w rymach, był wywiad z mistrzem Pitagorasem.