Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     7 listopada odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klasy pierszewj. Z tej okazji pierwszaki przygotowały specjalny program, w którym miały udowodnić, że są już "prawdziwymi" uczniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Bardzo ważny był moment ślubowania, pasowania na ucznia, a także odcisk kciuka w kronice szkolnej.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Na zakończenie wszyscy uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe prezenty - od p. dyrektor, od p. Wójt, od Rady Rodziców, a także od SU i SKO.