Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     17 października 2013 roku pierwszoklasiści z naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów.  Zanim to nastąpiło dzieci zaprezentowały program artystyczny, który pokazał, jak bardzo zasłużyli na miano uczniów.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Po programie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar naszej szkoły i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Na dowód tego wydarzenia złożyli odciski palców w kronice szkoły.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Na zakończenie otrzymali upominki od kolegów z Samorządu Uczniowskiego oraz od opiekuna SKO.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Uczniowie pierwszej klasy byli bardzo przejęci uroczystością. Pięknie wyglądali w bordowych biretach.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Po uroczystości wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez rodziców.