Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

     Dnia 8 listopada 2013 roku uczniowie klasy I obchodzili Dzień Śniadanie Daje Moc. Wychowawca klasy p. Agnieszka Szuwara - Podlaska zorganizowała wspólnie z dziećmi w klasie zdrowe śniadanie.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Najważniejsze cele programu:

- zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,

- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.