Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     Dnia 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian organizowany przez CKE. W grupie tej znalazło się również 13 uczniów z naszej szkoły.

1. Alkhaled Jakub

2. Cendrowski Adrian

3. Cendrowski Dominik

4. Gniazdowski Michał

5. Grzelińska Ilona

6. Idzikowska Aleksandra

7. Jabłoński Jakub

8. Kochańska Patrycja

9. Metecki Jakub

10. Rosiński Mateusz

11. Rutkowski Wojciech

12. Wierzchowski Damian

13. Zaborowska Julia

 
 
 
 
 
 
 
 

     Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza rozpoczęła się o godzinie 9.00, trwała 80 minut i sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki. Po przerwie - o godzinie 11.45 rozpoczęła się druga część sprawdzianu. Był to test z języka angielskiego, który trwał 45 minut.