Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     W ramach realizacji zadań projektu edukacyjnego "Bezpieczeństwo we współczesnym świecie" odbył się w naszej szkole w dniach 22 - 30 kwietnia 2015 r. "Tydzień bezpieczeństwa". Poprzez prezentacje multimedialne i projekcje filmów edukacyjnych uczniowie poznali wiele tematów związanych z bezpieczeństwem.

     Na początku dzieci zapoznały się z problemem wypalania traw. Prezentacja "Nie wypalaj! Nie zabijaj!" uświadomiła im, że wypalanie traw to katastrofa ekologiczna dla świata przyrody. Jest to szybki, ale i bezmyślny sposób na pozbycie się niechcianej roślinności. Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne. W skutek takiego działania ogień łatwo wymyka się spod kontroli człowieka. W pożarach giną ludzie, ptaki i zwierzęta.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Temat ten był związany z Dniem Ziemi przypadającym 22 kwietnia. Przekazane materiały pomogły dostrzec piękno naszej planety i były okazją do przypomnienia, że jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyjemy. Nielegalne wysypiska śmieci, wypuszczanie ścieków, zanieczyszczenia powietrza, pokrycia z płyt azbestowo-cementowych - to hasła związane z degradacją naszej planety. A co możemy zrobić? Wybieramy ekologiczne produkty, składujemy i segregujemy śmieci w wyznaczonych miejscach, zbiórka surowców wtórnych - recykling odpadków, używamy pojazdów nisko spalinowych, rowerów, tworzymy przydomowe oczyszczalnie ścieków, wprowadzamy oszczędności wody, energii elektrycznej.

     Następnym ważnym omówionym problemem było bezpieczeństwo w sieci. Należało mocno zaakcentować dzieciom, że INTERNET to sieć wszystkich sieci, gdzie każdy może znaleźć wszystko i zamieścić wszystko. Jednak nad treściami, zdjęciami, filmami i tym, co zawierają serwisy i portale internetowe nie ma właściwie kontroli. Coraz więcej jest w Internecie przemocy i materiałów, których zdecydowanie nie powinno tam być. Sieć jest wykorzystywana do coraz gorszych rzeczy - oszukiwania i okradania ludzi. Misją tego apelu było przedstawienie działań, jak ustrzec młodych użytkowników Internetu przed tym, co demoralizuje, promuje cyberprzemoc oraz popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego i sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. Uczniowie poznali strony przyjazne dzieciom:

www.sieciaki.pl

www.zyraffa.pl

www.tomek-i-przyjaciele.pl

www.planetaenergii.pl

www.zabawna-kraina.pl

www.kids.discovery.pl

a także 8 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu:

1. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych nieznanym osobom.

2. Nigdy nie podaj komuś swojego hasła.

3. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.

4. Update!

5. Nie wierz wszystkiemu, co czytasz w sieci.

6. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie z nieznajomą osobą.

7. Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą, której nie znasz.

8. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci.

     "Włącz ostrożność" - to tutuł kolejnego spotkania o prądzie elektrycznym, a mianowicie jak w bezpieczny i rozsądny sposób korzystać z przeróżnych urządzeń elektrycznych. Dzieci doskonale zdają sobie sprawę, że prąd elektryczny jest bardzo potrzebny i ułatwia nam życie. Obecnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie już życia bez elektryczności. Należy jednak pamiętać, że może być bardzo niebezpieczny. Aby uniknąć zagrożenia przestrzegaj poniższych zasad:

Znajomość zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych pozwala uniknąć tragedii.

Unikaj wilgoci!

Ostrożnie ze sprzętem AGD!

     Podczas spotkania uczniowie obejrzeli scenki filmowe, w których duszek podpowiadał dzieciom, czego nie wolno robić podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i jak należy postępować właściwie, aby uniknąć porażenia prądem. Dzieci dowiedziały się również, dlaczego nie wolno zbliżać się do urządzeń elektrycznych o dużym napięciu elektrycznym, jak np. transformatory, słupy czy rozdzielnie, jak zachować się w czasie burzy oraz w innych sytuacjach grożących porażeniem. Dzieci poznały też oznakowania informujące o zagrożeniu oraz numer alarmowy pogotowia energetycznego. 

     Następnym omawianym problemem była ochrona przeciwpożarowa. Uczniowie poznali znaki ewakuacyjne, drogę ewakuacji i zagrożenia powstające podczas pożaru takie jak:

- brak tlenu,

- wysoka temperatura,

- gęsty dym utrudniający widoczność,

- żrące, drażniące i trujące gazy/pary.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Uczniowie zapoznali się również z radami, które dotyczyły zachowania w razie pożaru.