Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy w naszej szkole projekt unijny "Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej". W ramach tego projektu uczniowie uczęszczają na:

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 
 
 
 
 
 
 
 

     Na zajęciach rozwijamy sprawność uważnego słuchania, głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, bogacimy słownictwo. Doskonalimy umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych, analizujemy i interpretujemy teksty kultury i utrwalamy wiadomości o języku. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagają nam różne metody i techniki nauczania oraz pomoce zakupione w ramach projektu.

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

 
 
 
 
 
 
 
 

     Na zajęciach uczniowie wyrównują braki edukacyjne w zakresie realizowanych treści programowych i utrwalają bieżący materiał. Treści zadań są tak dobrane, aby przygotować uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

- zajęcia rozwijające z matematyki

 
 
 
 
 
 
 
 

     Uczniowie kształtują swoje zainteresowania, rozwijają uzdolnienia matematyczne: umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. Uwaznie analizują treść zadań i poszukują różnych, nietypowych rozwiązań. Stosują schematy i rysunki w trakcie rozwiązywania zadań. 

     W obu grupach uczniowie chętnie rozwiązują rebusy, krzyżówki i wykreślanki. Często korzystają z tablicy interaktywnej.

- zajęcia rozwijające z przyrody

     Celem zajęć jest umożliwianie uczniom zdolnym rozwoju twórczego myślenia, poszerzania ich zainteresowań, pomoc w osiąganiu sukcesów. Projekt jest zadaniem interdyscyplinarnym, ponieaż łączy ze sobą matematykę, geografię, przyrodę i informatykę. 

W trakcie zajęć realizujemy 2 projekty edukacyjne: "Pogoda jest wszędzie" i "Małe dzieci w wielkim świecie". Celem pierwszego projektu jest pogłębianie wiedzy o meteorologii, natomiast celem drugiego będzie rozwijanie zainteresowań uczniów kartografią.