Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     17 października 2013 roku goścliśmy w naszej szkole aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. Przygotowali oni dla naszych uczniów dwa przedstawienia: "Wielka ucieczka" dla kl. I - III i "Oflajnowo" dla kl. IV - VI".

     "Wielka ucieczka" to niezwykła historia Kangurka uczącego się rozróżniać otaczajęce go dobro i zło oraz poznającego bezpieczne zachowania.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Podczas spektaklu dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania się w domu, na drodze, w trakcie lekcji i w czasie wolnym. Uczyli się jak bezpiecznie wybierać zabawy, poruszać się po jezdni oraz zachowywać się w stosunku do innych ludzi. Przedstawienie podkreślało znaczenie zachowań asertywnych, ostrożność względem nieznajomych oraz pokazało, jak ważne jest zwracanie uwagi na potencjalne konsekwencje wynikające z zabawy.

"Oflajnowo" to spektakl dotyczący zagrożeń internetowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Aktorzy pokazali uczniom, jak łatwo można uzależnić się od komputera. Wskazali na zagrożenia, jakie niesie Internet oraz jak należy na nie reagować. Pokazali również uczniom jak należy korzystać z sieci w  bezpieczny, kulturalny i asertywny sposób. Dzieci dowiedziały się, gdzie należy szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Bardzo ważna w rozwiązywaniu trudnych spraw jest rozmowa z osobą dorosłą - nauczycielem, pedagogiem i rodzicem.