Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     Dnia 19 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Pani dyrektor Ewa Raźna przywitała wszystkich zebranych, a następnie wręczyła nagrody: za najlepsze wyniki w nauce, za 100% frekwencję, za osiągnięcia w konkursach, dla najlepszych uczniów w szkole, dla klasy z najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencją.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Podziękowania w formie listów gratulacyjnych otrzymali również rodzice uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Po wręczeniu nagród nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klasy VII, a także ślubowanie absolwentów.

 
 
 
 
 
 
 
 

     W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy VII, którzy pożegnali swoich kolegów ze starszej klasy, a także absolwenci klasy VIII. 

     Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do klas na ostatnie przedwakacyjne spotkanie z wychowawcami.