Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

     Ostatnim zagadnieniem "Tygodnia Bezpieczeństwa" było spotkanie z p. Jarosławem Jakubowskim - ratownikiem medycznym, który zapoznał naszych uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zasad bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia alarmowych numerów telefonów i mogli poćwiczyć wzywanie pogotowia ratunkowego. Największą atrakcją dla uczniów były jednak ćwiczenia praktyczne, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa wykonywana na fantomie.

 
 
 
 
 
 
 
 

     Przeprowadzone zajęcia bardzo podobały się uczniom, o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie warsztatów.