Slideshow (1) Slideshow (2) Slideshow (3) Slideshow (4) Slideshow (5)
 
 
 
 
 
 

Ewa Raźna - dyrektor szkoły, język polski

Alina Grodzka - wychowawca kl. VII, matematyka, zaj. techniczne

Katarzyna Żochowska - wychowawca kl. VI, język polski, religia, opiekun SKO

Monika Kaźmierczak - wychowawca kl. V, przyroda, opiekun świetlicy szkolnej, pedagog

Alina Przepiórkiewicz - edukacja wczesnoszkolna kl. I, język niemiecki, zajęcia rewalidacyjne

Ewa Bielicka - edukacja wczesnoszkolna kl. III, plastyka, muzyka

Agnieszka Szuwara - Podlaska - edukacja wczesnoszkolna kl. II, opiekun SU, zajęcia rewalidacyjne

Anna Jaszczur - oddział przedszkolny, logopeda

Agnieszka Mikołajczyk - Kłapeć - język angielski

Robert Nowicki - historia

Marcin Salak - wychowawca kl. IV, wychowanie fizyczne, informatyka, opiekun świetlicy szkolnej

Milena Czekalska- język angielski

Dorota Łukasiewicz-WDŻ

Robert Krysiak- fizyka, chemia

Joanna Bielecka-szkolna biblioteka